Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

ABI INDEX je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine.

Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín ( upchávanie tepien dolných končatín).
ABI index je spoľahlivý marker ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Hodnoty ABI indexu upozorňujú s presnosťou 95% v porovnaní s angiogramom (ako zlatým štandardom) na nebezpečenstvo ischemickej choroby dolných končatín a takmer so 100% istotou vyselektuje zdravých pacientov. Toto tvrdenie je potvrdené viacerými medzinárodnými štúdiami.

Všeobecná zdravotná poisťovňa  toto vyšetrenie hradí svojim poistencom 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 50 rokov s  minimálne 1 rizikovým faktorom (vysoký tlak, abnormálne EKG, cukrovka, obezita, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, pacienti po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode )  a u všetkých poistencov nad 60 rokov

Union– hradí vyšetrenie svojim poistencom 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 40 rokov s minimálne 1 rizikovým faktorom

Pre poistencov Dôvery  je toto vyšetrenie spoplatnené.