Tlakový holter

Tlakový holter

Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie je indikovaní pri:

  • diagnostikovaní vysokého tlaku,
  • kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak,
  • objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie,
  • u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa ( zvýšený tlak v zdravotníckom zariadení).

Čo sa deje pri vyšetrení ?

Pacientovi je k pásu pripevnený malý automatický tlakomer a na paži manžeta . Potom pacient odchádza domov a prístroj meria v pravidelných intervaloch krvný tlak nafukovaním manžety . Počas dňa sa tak deje po 30 minútach a v noci po 60 minútach . Druhý deň je prístroj odpojený a nález vyhodnotený .

Príprava na vyšetrenie

Žiadna zvláštna príprava pred vyšetrením nie je nutná . Je nutné len dbať, aby sa prístroj nepoškodil ( napr . nie je možné kúpanie s prístrojom )