Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie

Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného usmernenia MZSR č. 12826/2014- SZ. Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia.