Novinky

Zavádzame bezplatné objednávanie na presný čas

Od 9.5.2018 zavádzame na ambulancii nový bezplatný elektronický objednávací systém. Pacienti sa tak môžu objednať na presný čas z pohodlia svojho domova bez zbytočného čakania v čakárni. Od 7.00 do 10.00 sú vybavovaní akútni pacienti bez objednania, po 10:00 vybavujeme pacientov objednaných na presný čas, či už cez web alebo telefonicky. Preferujeme objednávanie cez web. Uzatvorenie objednávok je vždy do 9:00 hod. v daný deň vyšetrenia. Aktuálne sa môžte objednať priamo na tejto stránke v sekcii Objednávanie.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

ABI INDEX je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine.

Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín ( upchávanie tepien dolných končatín).
ABI index je spoľahlivý marker ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Hodnoty ABI indexu upozorňujú s presnosťou 95% v porovnaní s angiogramom (ako zlatým štandardom) na nebezpečenstvo ischemickej choroby dolných končatín a takmer so 100% istotou vyselektuje zdravých pacientov. Toto tvrdenie je potvrdené viacerými medzinárodnými štúdiami.

Všeobecná zdravotná poisťovňa  toto vyšetrenie hradí svojim poistencom 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 50 rokov s  minimálne 1 rizikovým faktorom (vysoký tlak, abnormálne EKG, cukrovka, obezita, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, pacienti po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode )  a u všetkých poistencov nad 60 rokov

Pre poistencov Dôvery a Unionu je toto vyšetrenie spoplatnené.

Ambulantná infúzna liečba

Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu.

Počet potrebných infúzií býva 5 – 10.

Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.

Trvanie liečby do 1 hodiny

Doporučujeme:

Pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu chrbtice, kĺbov, svalov

Pri závratoch

Pri únavových syndrómoch

Terapia vysokodávkovým vitamínom C

Pri gastrointestinálnych ochoreniach