Náš tím

Príjemný, empatický a profesionálny tím nášho zariadenia tvorí:

MUDr. Dana Rončáková – všeobecná lekárka pre dospelých

Medicínske vzdelanie získala v roku 2005 na Jesseniovej Lekárskej Fakulte v Martine. Počas svojej lekárskej praxe  získala  interdisciplinárne odborné skúsenosti na oddelení klinickej onkológie ako aj na oddelení vnútorného lekárstva, kde  dlhodobo pôsobila. Od roku 2014 sa špecializuje na Všeobecné lekárstvo pre dospelých. Svoju odbornosť si neustále zvyšuje ďalším odborným vzdelávaním.

Miroslava Urblíková – zdravotná sestra

Po ukončení zdravotníckeho vzdelávania pôsobila dlhý čas  ako zdravotná sestra na chirurgickom oddelení a neskôr prešla na všeobecnú sestru v ambulancii všeobecného lekárstva, kde plne využíva svoju odbornú zručnosť a šikovnosť v prospech pacientov.