Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť

Sme zdravotníckym zariadením na periférii, aj preto sa snažíme poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti v rámci našich kompetencií na jednom mieste a tým odbremeniť pacientov od neraz zbytočného vyčkávania u špecialistov. Už dávno neplatí, že obvodný lekár je len na predpis liekov a vydávanie výmenných lístkov pre špecialistov. Kompetencie všeobecného lekára sa legislatívne stále rozširujú. Od roku 2014 vykonávajú obvodní lekári predoperačné vyšetrenia, od roku 2015 majú vo svojej kompetencii liečbu, diagnostiku a manažment dospelých pacientov s artériovou hypertenziu a dyslipidémiou. Od 2/2019 boli zrušené preskripčné obmedzenia na všetky lieky na liečbu vysokého tlaku, okrem jedného ( urapidilu), čím sa takisto rozšírila možnosť poskytovať viac služieb na jednom mieste a minimalizovať potrebu návštev špecializovaných ambulancií a pokračujú plány v rozširovaní kompetencií. Niekoľko rokov som pracovala na internom oddelení, aktívne sa naďalej vzdelávam, preto sa aj úprimne veľmi teším, že môžem svoje vedomosti viac využívať v dennodennej praxi na ambulancii všeobecného lekára. Poskytujeme kvalitnú primárnu starostlivosť, pričom vychádzame z najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkazoch a implementujeme všetky moderné spôsoby diagnostiky a liečby, v čom nám pomáha aj prístrojového vybavenie ambulancie- EKG prístroj , TK holter, CRP prístroj, ABI, a pre najťažšie situácie v prípade potreby resuscitácie máme na ambulancii automatický externý defibrilátor. V rámci čo najkomplexnejšieho riešenia zdravotných ťažkostí pacienta poskytujeme aj infúznu liečbu, ktorá má svoje postavenie hlavne pri vertebrogénnych ochoreniach, keď je perorálna a injekčná liečba už nepostačujúca. Pacienti majú možnosť využiť bezplatného objednania sa na presný čas a elektronické posielanie receptov a práca v e-zdraví je pre nás samozrejmosťou.

Prevencia je základný nástroj na udržanie a posilnenie zdravia.

Tešíme sa na vašu návštevu.