EKG

EKG

EKG je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu.

EKG v našej ambulancii vykonávame okrem akútnych indikácií ( náhla zmena/ zhoršenie zdravotného stavu ) v týchto prípadoch:

  • preventívna prehliadka
  • predoperačné vyšetrenie
  • sledovanie a liečba pacienta s vysokým tlakom
  • sledovanie a liečba pacienta s poruchou metabolizmu lipidov
  • na vlastnú žiadosť pacienta