Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

V zmysle odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dňa: 27. 11. 2015 Číslo: Z51948-2015-IZP poskytujem zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva v pravidelných 6 mesačných kontrolách zdravotného stavu u pacientov na farmakoterapii ( fyzikálne vyšetrenie, laboratórne kontroly), pravidelných 12 mesačných kontrolách zdravotného stavu u pacientov s dyslipidémiou na dietnych opatreniach.