Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Podľa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014-IZP poskytujeme našim pacientom s arteriálnou hypertenziou dispenzárnu starostlivosť- ktorá spočíva v:

  • v pravidelných polročných kontrolách– súčasťou ktorých je zhodnotenie subjektívneho stavu pacienta, fyzikálne vyšetrenie, vrátane odmerania TK, vykonanie vybraných laboratórnych vyšetrení podľa klinického stavu pacienta a kontrola predchádzajúcich patologických výsledkov,
  • raz za 12 mesiacov EKG a rutinné laboratórne vyšetrenia ( krvný obraz, glykémia, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, sodík, draslík, AST, ALT, GMT , kyselina močová, kreatinín, moč chemicky a sediment, test na mikroalbuminúriu), naplánovanie vyšetrení na zistenie asymptomatického orgánového poškodenia vyhodnotenie výsledkov laboratórnych, doplnkových a pomocných vyšetrení a návrh ďalšej liečebnej stratégie.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

  • objednať sa na vyšetrenie u zdravotnej sestry- telefonicky , osobne, alebo cez bezplatný objednávací systém
  • doniesť domáce hodnoty tlaku za posledné 2 týždne ( meranie ráno pred užitím liekov a meranie večer, aspoň 10 hodnôt)