CRP vyšetrenie

CRP vyšetrenie

Vyšetrenie hladiny CRP pomáha rozlíšiť či sa jedná o bakteriálnu infekciu s potrebou antibiotickej liečby, alebo o vírusové ochorenie, pri ktorom antibiotiká nie sú indikované. ( antibiotiká zabíjajú iba baktérie, na vírusy sú neúčinné)

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.

Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín od začiatku symptómov.

hodnota CRP mg/lvýznam
do 6normálna hodnota
6-35vírusová infekcia
35-50neurčité rozmedzie
viac ako 50bakteriálna infekcia

Terapeuticky sa rozhoduje nasledovne: Pacientom s hodnotou do 40 mg/l antibiotiká indikované nie sú, nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom,  až na výnimky ako je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod.

Približne 80% infekcií horných dýchacích ciest vyvolávajú vírusy, nereagujúce na terapiu antibiotikami.Vírusy neliečime antibiotikami.