Cenník

Platený výkonCena v Eurach
Vyšetrenie dlžníka zdravotnej poisťovne, samoplatca, nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť (neplatí pre pacientov zastupovaného lekára)20,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre nových uchádzačov o získanie vodičského preukazu20,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre majiteľov vodičského preukazu (rozšírenie VP )15,-
Lekárska prehliadka do zamestnania (vstupná, výstupná, periodická)20,-
Vystavenie zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve10,-
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo25,-
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely ( komerčné poisťovne, iné)15,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre seniorov nad 65 r.10,-
Laboratórne vyšetrenia na ambulancii
CRP ( marker zápalu) vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta5,-
INR ( kontrola liečby warfarínom) vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta7,-
Pomocné vyšetrenia na ambulancii
EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta10,-
Vyšetrenie ciev ( artérií)- ABI index na vlastnú žiadosť pacient10,-
Tlakový holter na žiadosť pacienta15,-
Podanie infúznej liečby vrátane liečiv 1x15,-
Podanie infúznej liečby vrátane liečiv 5x60,-
Kopírovanie a overovanie lekárskeho nálezu, 1 strana0.50,-