Cenník

Platený výkonCena v Eurach
Vyšetrenie dlžníka zdravotnej poisťovne, samoplatca, nekapitovaného pacienta na vlastnú žiadosť (neplatí pre pacientov zastupovaného lekára)20,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre nových uchádzačov o získanie vodičského preukazu15,-
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre majiteľov vodičského preukazu (rozšírenie VP + seniori nad 65 r.)10,-
Lekárska prehliadka do zamestnania (vstupná, výstupná, periodická)17,-
Vystavenie zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve7,-
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo20,-
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť10,-
Laboratórne vyšetrenia na ambulancii
CRP ( marker zápalu) vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta5,-
INR ( kontrola liečby warfarínom) vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta5,-
D-dimer ( marker trombózy) na vlastnú žiadosť pacienta10,-
Troponín ( marker infarktu myokardu) na vlastnú žiadosť pacienta12,-
Pomocné vyšetrenia na ambulancii
EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta10,-
Vyšetrenie ciev ( artérií)- ABI index na vlastnú žiadosť pacient5,-
Tlakový holter na žiadosť pacienta10,-
Podanie infúznej liečby vrátane liečiv 1x10,-
Podanie infúznej liečby vrátane liečiv 5x50,-
Kopírovanie a overovanie lekárskeho nálezu, 1 strana0.50,-