Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť Sme zdravotníckym zariadením na periférii, aj preto sa snažíme poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti v rámci našich kompetencií na jednom mieste a tým odbremeniť pacientov od neraz zbytočného vyčkávania u špecialistov. Už dávno neplatí, že obvodný lekár je len na predpis liekov a vydávanie výmenných lístkov pre špecialistov. Kompetencie všeobecného lekára …
Čítať ďalej Kvalitná primárna starostlivosť

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou V zmysle odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dňa: 27. 11. 2015 Číslo: Z51948-2015-IZP poskytujem zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva v pravidelných 6 mesačných kontrolách zdravotného stavu u pacientov na farmakoterapii ( fyzikálne vyšetrenie, laboratórne kontroly), pravidelných 12 …
Čítať ďalej Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Pracovné zdravotné prehliadky

Pracovné zdravotné prehliadky Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) vykonávame na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej osoby ( SZČO) na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Odporúčaná literatúra a zákonné normy: Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení neskorších predpisov …
Čítať ďalej Pracovné zdravotné prehliadky

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou Podľa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014-IZP poskytujeme našim pacientom s arteriálnou hypertenziou dispenzárnu starostlivosť- ktorá spočíva v: v pravidelných polročných kontrolách– súčasťou ktorých je zhodnotenie subjektívneho stavu pacienta, fyzikálne vyšetrenie, vrátane …
Čítať ďalej Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka Na preventívnu prehliadku sa objednáva u sestričky- telefonicky, osobne. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku? ráno sa napiť čistej vody, užiť ranné lieky, nič nejesť– prísť nalačno, nevypiť kávu s cukrom doniesť ranný moč– odoberá sa stredný prúd moču, po prechádzajúcom umytí sa čistou vodou ( najlepšie v …
Čítať ďalej Preventívna prehliadka