Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor Pri náhlych úmrtiach je v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. AED dokáže analyzovať defibrilovateľné srdcové rytmy a vyzve obsluhu …
Čítať ďalej Automatický externý defibrilátor

Tlakový holter

Tlakový holter Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie je indikovaní pri: diagnostikovaní vysokého tlaku, kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak, objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie, u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa ( zvýšený tlak v zdravotníckom zariadení). Čo sa deje pri vyšetrení …
Čítať ďalej Tlakový holter

EKG

EKG EKG je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu. EKG v našej ambulancii vykonávame okrem akútnych indikácií ( náhla zmena/ zhoršenie zdravotného stavu …
Čítať ďalej EKG

CRP vyšetrenie

CRP vyšetrenie Vyšetrenie hladiny CRP pomáha rozlíšiť či sa jedná o bakteriálnu infekciu s potrebou antibiotickej liečby, alebo o vírusové ochorenie, pri ktorom antibiotiká nie sú indikované. ( antibiotiká zabíjajú iba baktérie, na vírusy sú neúčinné) CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy …
Čítať ďalej CRP vyšetrenie

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu ABI INDEX je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín ( upchávanie tepien dolných končatín).ABI index je spoľahlivý marker ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového …
Čítať ďalej Vyšetrenie ciev ( artérií) – ABI indexu

Ambulantná infúzna liečba

Ambulantná infúzna liečba Ide o moderný spôsob ambulantnej liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných infúzií býva 5 – 10. Ambulantnú infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil. Trvanie liečby do 1 …
Čítať ďalej Ambulantná infúzna liečba