Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor Pri náhlych úmrtiach je v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. AED dokáže analyzovať defibrilovateľné srdcové rytmy a vyzve obsluhu …
Čítať ďalej Automatický externý defibrilátor

Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť Sme zdravotníckym zariadením na periférii, aj preto sa snažíme poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti v rámci našich kompetencií na jednom mieste a tým odbremeniť pacientov od neraz zbytočného vyčkávania u špecialistov. Už dávno neplatí, že obvodný lekár je len na predpis liekov a vydávanie výmenných lístkov pre špecialistov. Kompetencie všeobecného lekára …
Čítať ďalej Kvalitná primárna starostlivosť

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou V zmysle odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dňa: 27. 11. 2015 Číslo: Z51948-2015-IZP poskytujem zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva v pravidelných 6 mesačných kontrolách zdravotného stavu u pacientov na farmakoterapii ( fyzikálne vyšetrenie, laboratórne kontroly), pravidelných 12 …
Čítať ďalej Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Pracovné zdravotné prehliadky

Pracovné zdravotné prehliadky Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) vykonávame na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej osoby ( SZČO) na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Odporúčaná literatúra a zákonné normy: Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení neskorších predpisov …
Čítať ďalej Pracovné zdravotné prehliadky

Tlakový holter

Tlakový holter Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie je indikovaní pri: diagnostikovaní vysokého tlaku, kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak, objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie, u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa ( zvýšený tlak v zdravotníckom zariadení). Čo sa deje pri vyšetrení …
Čítať ďalej Tlakový holter

EKG

EKG EKG je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu. EKG v našej ambulancii vykonávame okrem akútnych indikácií ( náhla zmena/ zhoršenie zdravotného stavu …
Čítať ďalej EKG

CRP vyšetrenie

CRP vyšetrenie Vyšetrenie hladiny CRP pomáha rozlíšiť či sa jedná o bakteriálnu infekciu s potrebou antibiotickej liečby, alebo o vírusové ochorenie, pri ktorom antibiotiká nie sú indikované. ( antibiotiká zabíjajú iba baktérie, na vírusy sú neúčinné) CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy …
Čítať ďalej CRP vyšetrenie

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou Podľa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou Dňa: 1. 12. 2014 Číslo: Z52182-2014-IZP poskytujeme našim pacientom s arteriálnou hypertenziou dispenzárnu starostlivosť- ktorá spočíva v: v pravidelných polročných kontrolách– súčasťou ktorých je zhodnotenie subjektívneho stavu pacienta, fyzikálne vyšetrenie, vrátane …
Čítať ďalej Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka Na preventívnu prehliadku sa objednáva u sestričky- telefonicky, osobne. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Ako sa pripraviť na preventívnu prehliadku? ráno sa napiť čistej vody, užiť ranné lieky, nič nejesť– prísť nalačno, nevypiť kávu s cukrom doniesť ranný moč– odoberá sa stredný prúd moču, po prechádzajúcom umytí sa čistou vodou ( najlepšie v …
Čítať ďalej Preventívna prehliadka