Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor

Pri náhlych úmrtiach je v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. AED dokáže analyzovať defibrilovateľné srdcové rytmy a vyzve obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných poruchách srdcového rytmu spojených s bezvedomím a zástavou dýchania povzbudí ku kardiopulmonálnej resuscitácii.