COVID-19 liečba

Čo je COVID-19? COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a …
Čítať ďalej COVID-19 liečba

Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor Pri náhlych úmrtiach je v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. AED dokáže analyzovať defibrilovateľné srdcové rytmy a vyzve obsluhu …
Čítať ďalej Automatický externý defibrilátor

Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť Sme zdravotníckym zariadením na periférii, aj preto sa snažíme poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti v rámci našich kompetencií na jednom mieste a tým odbremeniť pacientov od neraz zbytočného vyčkávania u špecialistov. Už dávno neplatí, že obvodný lekár je len na predpis liekov a vydávanie výmenných lístkov pre špecialistov. Kompetencie všeobecného lekára …
Čítať ďalej Kvalitná primárna starostlivosť

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou V zmysle odborného usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dňa: 27. 11. 2015 Číslo: Z51948-2015-IZP poskytujem zdravotnú starostlivosť, ktorá spočíva v pravidelných 6 mesačných kontrolách zdravotného stavu u pacientov na farmakoterapii ( fyzikálne vyšetrenie, laboratórne kontroly), pravidelných 12 …
Čítať ďalej Dispenzárna starostlivosť o pacientov s dyslipidémiou

Pracovné zdravotné prehliadky

Pracovné zdravotné prehliadky Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) vykonávame na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej osoby ( SZČO) na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Odporúčaná literatúra a zákonné normy: Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení neskorších predpisov …
Čítať ďalej Pracovné zdravotné prehliadky

Dieta pri liečbe warfarínom

Dieta pri liečbe warfarínom 1. Aký je to liek a na čo sa používa? Tbl. Warfarín zabraňujú tvorbe krvných zrazenín. Lekár ich ordinuje: na prevenciu pred trombózou, alebo na liečbu trombózy a   tromboembolických komplikácií, na prevenciu a liečbu hlbokej trombózy žíl na dolných končatinách, na prevenciu a liečbu pľúcnej embólie, na prevenciu krvných zrazenín v …
Čítať ďalej Dieta pri liečbe warfarínom

Tlakový holter

Tlakový holter Ide o ambulantné 24 – hodinové meranie krvného tlaku . Vyšetrenie je indikovaní pri: diagnostikovaní vysokého tlaku, kontrola liečby u už liečených pacientov na vysoký tlak, objektivizácia poklesu nočného krvného tlaku a pulzovej frekvencie, u ľudí s podozrením na syndróm bieleho plášťa ( zvýšený tlak v zdravotníckom zariadení). Čo sa deje pri vyšetrení …
Čítať ďalej Tlakový holter

Chrípka vs prechladnutie

Chrípka vs prechladnutie Takto sa prejavuje chrípka Chrípka má náhly nástup príznakov a sprevádza ju vysoká teplota – 38 stupňov Celzia. Na začiatku ochorenia je typická bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy a bolesť svalov. Chrípka sa prejavuje suchým a dráždivým kašľom, zimnicou a triaškou. Po 48 hodinách môže prísť nádcha a bolesť hrdla. Ak sa choroba neskomplikuje, tieto …
Čítať ďalej Chrípka vs prechladnutie

EKG

EKG EKG je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového infarktu. EKG v našej ambulancii vykonávame okrem akútnych indikácií ( náhla zmena/ zhoršenie zdravotného stavu …
Čítať ďalej EKG