Úvod

MUDr. Dana Rončáková

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Vitajte na stránkach nášho zdravotníckeho zariadenia.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých.

  • Diagnostickú a liečebnú zdravotnú starostlivosť.
  • Preventívne prehliadky.
  • Predoperačné vyšetrenia.
  • Dispenzárna starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou a dyslipidémiou
  • Ambulantné podávanie infúznej liečby.
  • Pracovné zdravotné prehliadky.
  • Poradenskú činnosť v oblasti zdravia.

Vybavenie ambulancie:

  • štandard –  tlakomer, otoskop, glukomer, chemické vyšetrenie moču, orientačné vyšetrenie zraku, germicídny žiarič,
  • nadštandard EKG, tlakový holter, vyšetrenie z kvapky krvi na ambulancii- CRP ( marker zápalu), INR ( kontrola liečby warfarínom),  oxymeter ( aj na zapožiciavanie pacientom), laboratórne výsledky do 3 hodín, ABI marker ischemickej choroby dolných končatín, automatizovaný externý defibrilátor, bezplatné objednávanie na presný čas, mailová komunikácia

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v bezbariérovej, príjemne a moderne zariadenej ambulancii. Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.